Política de privacitat

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

El tractament de les seves dades personals facilitades en inscriure’s a la formació online, és responsabilitat de la FUNDACIÓ AGBAR, amb CIF G-58120353  i domicili social a la carretera de Sant Joan Despí, número 1, (08940), de Cornellà de Llobregat. 

En cas que tingui algun dubte o consulta en relació amb el tractament de les seves dades de caràcter personal, pot posar-se en contacte amb la nostra Delegada de Protecció de Dades (DPO) mitjançant els següents punts de contacte:

  • Correu electrònic: dpofundacioagbar@agbar.es
  • Correu postal: Carretera de Sant Joan Despí, número 1, (08940) de Cornellà de Llobregat. 

Amb quina finalitat es tractaran les seves dades personals? Durant quant de temps?

Les seves dades personals seran tractades amb la finalitat d’inscriure’l i donar-li accés als continguts dels cursos online de la FUNDACIÓ AGBAR.

Així mateix, en cas que hagi sol·licitat rebre un obsequi de benvinguda i, ens hagi facilitat la seva adreça postal, l’utilitzarem per a l’enviament d’un obsequi a l’adreça facilitada per vostè.  

La FUNDACIÓ AGBAR conservarà les dades personals bloquejades durant el període previst en què hi pugui haver qualsevol responsabilitat derivada del tractament de les dades personals. Quan expirin les esmentades responsabilitats, les dades personals seran eliminades de forma definitiva. 

Quina és la legitimació per al tractament de les dades personals?

La base jurídica per al tractament de les seves dades personals és el consentiment prestat per a les finalitats indicades. 

Per descomptat, podrà sol·licitar-nos en qualsevol moment que deixem de tractar les seves dades personals per a qualsevol de les finalitats indicades. Per això, simplement ens ha de remetre la seva sol·licitud a l’adreça fundacioagbar@agbar.es

Quines mesures de seguretat s’ha implementat per protegir les dades personals?

La FUNDACIÓ AGBAR tractarà les seves dades personals de manera absolutament confidencial. Així mateix, s’han implementat mesures tècniques i organitzatives adequades per garantir la seguretat d’aquestes i evitar-ne la destrucció, pèrdua, accés il·lícit o alteració il·lícita. A l’hora de determinar aquestes mesures, s’han tingut en compte criteris com l’abast, el context i les finalitats del tractament, l’estat de la tècnica i els riscos existents.

Existeixen altres entitats que puguin tenir accés a les seves dades personals per ajudar a FUNDACIÓ AGBAR amb alguna de les seves tasques?

La FUNDACIÓ AGBAR compta amb diferents proveïdors que l’assisteixen, en la seva condició d’encarregat de tractament, en l’execució de les diferents tasques relacionades amb l’emmagatzematge, suport de sistemes informàtics. Tots ells compleixen els requisits legals exigibles als encarregats del tractament. 

LA FUNDACIÓ AGBAR té com a sotsencarregat de determinats serveis a Microsoft Ireland Limited i a Microsoft Corporation, radicada aquesta última a EUA. En el cas que es produeixi una transferència internacional de dades a EUA, aquesta és lícita ja que s’han establert garanties adequades per protegir les seves dades personals a través de la formalització de clàusules contractuals tipus adoptades per decisió de la Comissió Europea i, la corresponent adaptació al servei concret, sens perjudici que, de conformitat amb el principi de responsabilitat proactiva,  s’està definint l’adopció de garanties addicionals proposades pel Comitè Europeu de Protecció de Dades.

Es comuniquen les seves dades a tercers perquè les utilitzin per als seus propis fins?

Les seves dades personals es comunicaran a tercers únicament si és necessari per a donar compliment a les obligacions legals que en cada cas correspongui. 

Tot i això, li informem que hi ha continguts addicionals de les formacions que s’ofereixen mitjançant un enllaç a vídeos allotjats a la plataforma d’un tercer, en aquest cas Youtube, és per aquest motiu que, en accedir-hi, la recollida i tractament de les dades personals i l’ús que d’aquestes se’n faci a partir de l’accés als vídeos, serà responsabilitat del tercer Youtube. 

Quins són els seus drets?

DretEn què consisteix?
Dret d’accésConsultar quines dades personals tenim sobre vostè.  
Dret de rectificacióModificar les dades personals que tenim sobre vostè quan siguin inexactes o incompletes.
Dret d’oposicióSol·licitar que no tractem les seves dades personals per algunes finalitats concretes.
Dret de supressióSol·licitar que eliminem les seves dades personals.
Dret de limitacióSol·licitar que limitem el tractament de les seves dades personals.
Dret de portabilitatSol·licitar que li fem entrega en un format informàtic la informació que tenim sobre vostè.
Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat competent Presentar una reclamació davant l’autoritat competent per defendre els seus drets, a través de la pàgina web www.aepd.es

Per exercir aquests drets, només cal que ens enviï una comunicació a la FUNDACIÓ AGBAR, bé per correu electrònic a l’adreça fundacioagbar@agbar.eso bé mitjançant correu postal a l’adreça carretera de Sant Joan Despí, número 1, (08940), de Cornellà de Llobregat, amb la referència “Protecció de dades”. La sol·licitud haurà de contenir còpia del seu NIF/NIE o altre document identificatiu equivalent, així com el contingut mínim previst en la normativa aplicable. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats, la Fundació Agbar podrà requerir-li que l’esmeni. L’exercici d’aquests drets és gratuït, si bé podrà cobrar-se un cànon quan les sol·licituds siguin infundades, excessives o repetitives.